Pragnąc przyczynić się do nawiązania więzów przyjaźni i współpracy między społeczeństwami gmin, Rada Gminy Grossdubrau w Republice Federalnej Niemiec oraz Rada Gminy i Miasta Nowogrodziec w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 06 czerwca 1998 roku podjęły decyzję o współpracy partnerskiej. Partnerzy szczególną uwagę poświęcają kontaktom młodzieży obu gmin.

Z okazji 675-lecia Gminy Grossdubrau oraz 20-lecia partnerstwa z Gminą Nowogrodziec, Gmina Grossdubrau zorganizowała szereg działań, mających na celu wspólne świętowanie rocznicy.

Uczniowie z Grossdubrau przybyli na wymianę uczniowską w dniu 23 maja br. do Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu i spędzili aktywnie dzień z polskimi uczniami. Dzieci zwiedziły również budynek Ratusza, w którym czekał na nich poczęstunek wraz z upominkami. Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie powitał młodzież z partnerskiej Gminy Grossdubrau, opowiedział uczniom o współpracy obu gmin i podziękował za przybycie. Uczniowie zapoznali się z pracą Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, zwiedzając poszczególne pokoje. Następnie goście udali się do szkoły, gdzie w tym czasie została zorganizowana impreza „Gala Talentów”. Spotkanie młodzieży obu gmin przebiegło w ciepłej i przyjaznej atmosferze.