Stowarzyszenie Kół Gospodyń Kwisa złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu "Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego".

>>Więcej - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<