Urząd Miejski w Nowogrodźcu przekazuje Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii do właścicieli psów. Prosimy uprzejmie o zapoznanie się z treścią załączonego Komunikatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina wszystkim posiadaczom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciwko wściekliźnie psów powyżej 3 miesiąca życia. Ponadto w związku z przypadkami atakowania psów przez wilki przypomina się, że psy poza terenem posesji muszą przebywać pod dozorem właściciela.