INFORMACJA in

Projekt Partnerstwa na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników obejmuje rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych dla pracowników i przedsiębiorców. Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru woj. dolnośląskiego, w tym osoby zatrudnione o pracę lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

>>Więcej informacji na temat Projektu<<

ulotka2