Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

>>Ogłoszenie o wynikach konsultacji - BIP Urząd Miejski w Nowogrodźcu<<