Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji polegającego na zmianie systemu ogrzewania.

Szczegółowa treść dostępna w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu