W dniu 17 września 2018 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Prowadzenie szkolenia sportowego i udział w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN” z Klubem Sportowym Orzeł Gościszów.

Dnia 19 października 2011 roku wpisano do ewidencji klubów sportowych Klub Sportowy Orzeł Gościszów, który jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem kultury fizycznej o celach nie zarobkowych, działający zgodnie z ustawą o Sporcie, ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz mniejszym statutem.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów w sezonie 2017/2018 awansował do A Klasy Seniorów rozgrywek OZPN Jelenia Góra i zgodnie z regulaminem utworzył drużynę juniorów, w której skład wchodzi młodzież z Gościszowa w przedziale wiekowym 15-18 lat. Swoje pierwsze rozgrywki zagrają w Klasie Terenowej Juniorów - Grupy III.

Życzymy serdecznie powodzenia i sukcesów sportowych!