Drukuj
Odsłony: 4116

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę świętowano w Szkole Podstawowej im.Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, realizując projekt „Dla Niepodległej”.

W ramach tego projektu realizowano :
• na lekcjach pogłębiano wiedzę o okolicznościach odzyskania niepodległości przez Polskę, przybliżano sylwetki bohaterów narodowych;
• uczniowie starszych klas pisali wypracowania na temat: „Czym w obecnych czasach przejawia się patriotyzm?”;
• na lekcjach historii w klasie III gimnazjum i w klasie ósmej odbyło się spotkanie z najstarszymi Mieszkańcami wsi Wykroty;
• uczniowie nauczyli się czterech zwrotek hymnu narodowego;
• wszystkie klasy wykonały okolicznościowe gazetki i plakaty;
• reprezentacje szkoły brały udział w konkursach: historycznym we Wrocławiu i recytatorskim w Legnicy;
• zorganizowano szkolny konkurs plastyczny pt.: ,,Niepodległa”;
• przedszkolaki wykonały chorągiewki, które były rozdawane samotnym osobom;
• na zajęciach przedsiębiorczości uczniowie wykonali okolicznościowe kartki „ Życzenia dla Polski ”;
• uczniowie klasy czwartej wymienili kartki pocztowe z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Dąbrowie Górniczej;
• dzięki zaangażowaniu Wicedyrektora szkoły Małgorzaty Sokalskiej, uszyto stroje historyczne dla kosynierów;
• szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję bicia rekordu w śpiewaniu hymnu narodowego dnia 9 listopada o godzinie 11.11;
• Dyrektor i Wicedyrektor wraz z pocztami sztandarowymi reprezentowały szkołę w obchodach gminnych i lokalnych, poza tym wraz z młodzieżą złożyły kwiaty pod pomnikiem w Wykrotach;
• dzieci i młodzież pod kierunkiem Pani R.Bafeltowskiej szyją jak największą flagę polską na zajęciach świetlicowych.

Kulminacją obchodów był koncert „Dla Niepodległej”, który odbył się dnia 7 listopada 2018 roku w Szkole Podstawowej w Wykrotach. W ramach koncertu wystąpili nie tylko uczniowie, ale też starsi i młodsi Mieszkańcy miejscowości Wykroty, Zagajnik, Godzieszów. 

W organizację tej wspaniałej uroczystości byli zaangażowani rodzice oraz wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej w Wykrotach, a chór nauczycieli nawet zaśpiewał piosenkę ,,Mury”.

Celem uroczystości było nie tylko uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wspólny śpiew starych pięknych patriotycznych pieśni, ale także integracja środowiskowa i międzypokoleniowa.