Obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Gminie Nowogrodziec rozpoczęły się dnia 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 odśpiewaniem hymnu narodowego, w ramach akcji pn. „Rekord dla Niepodległej”, w której wzięły udział dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu. Po odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu dzieci otworzyły ogromny prezent, z którego wyleciały biało-czerwone balony.

Kolejnym wydarzeniem była uroczystość w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych ze szkół z terenu Gminy Nowogrodziec, Kompanii 23 Pułku Artylerii z Bolesławca i Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Dolnośląskiej Hufca im. Szarych Szeregów.

>>Relacja GCKiS w Nowogrodźcu<<