Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20, odbędzie się V Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z III i IV sesji Rady Miejskiej.
4.Informacja Burmistrza z działalności w okresie między sesjami wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok:

-odczytanie projektu uchwały budżetowej;
-odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
-odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o projekcie uchwały budżetowej;
-przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu;
-dyskusja nad wniesionymi poprawkami i autopoprawkami Burmistrza i ich przegłosowanie;
-głosowanie uchwały budżetowej.

7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
8.Zakończenie obrad.

 

Transmisję z obrad Rady Miejskiej będzie można oglądać tutaj >>>transmisja z obrad<<<