Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

 

Przedkładam Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok. Plan finansowy jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących o kierunkach rozwoju i działalności Gminy w poszczególnych działach i zadaniach samorządu lokalnego. Priorytetem jest zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania jednostek budżetowych, współpraca z jednostkami finansowanymi z budżetu i realizacja zadań własnych i zleconych. Inwestycje to zadania kontynuowane przy znaczącym udziale środków z Unii Europejskiej. Nowe zadania odpowiadają na oczekiwania Mieszkańców na podstawie zgłoszonych wniosków w roku bieżącym i latach poprzednich.
Zachęcam do zapoznania się z planem finansowym Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok.                                                                                                                     

                                                                                                                                   Z poważaniem
                                                                                                                                   Robert Relich
                                                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca

 >>Projekt budżetu na rok 2019<<