Nowogrodziec gospodarka odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy !

 Mając na uwadze Gospodarkę Odpadami Komunalnymi Gminy Nowogrodziec przypominamy o kilku zasadach ich segregacji:

 1. Na obszarach zabudowy jednorodzinnej segregacja prowadzona jest w oznakowanych workach, przeznaczonych na poszczególną frakcję odpadu:
 2. papier – niebieski,
 3. metale i tworzywa sztuczne – żółty,
 4. szkło – zielony,
 5. bioodpady – kompostowane w przydomowym kompostowniku, bądź umieszczane w specjalnym pojemniku na bioodpady w kolorze brązowym.

Zawiązane worki wystawiamy zgodnie z harmonogramem odbioru. W przypadku braku pustych worków, odpady można umieścić w innych workach na odpady komunalne w innym kolorze, za wyjątkiem koloru czarnego.

 1. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej i śródmiejskiej segregacja prowadzona jest
  w pojemnikach przeznaczonych na poszczególne frakcje:
 2. papier – niebieski,
 3. metale i tworzywa sztuczne – żółty,
 4. szkło – zielony,
 5. bioodpady - brązowy lub blaszany pojemnik oznaczony „Bioodpady” .

Odpady wrzucamy przez otwory w pojemnikach, nie pozostawiamy worków z odpadami obok pojemników.

Pamiętajmy, że porządek i czystość w Naszej Gminie zależy od każdego z nas.

Ponadto informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat.


Zawiadomienia o zmianie dotychczasowych numerów rachunków bankowych zostaną do Państwa wysłane pocztą.

 

Ulotka - Segregacja 2019

Ulotka1.1

Ulotka2.2