wybory sołtysa 2019

27 stycznia 2019 r. w Gminie Nowogrodziec odbedą się wybory Sołtysów, ich Zastępców oraz Rad Sołeckich

 

Zgodnie z Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów, ich Zastępców oraz Rad Sołeckich na nową kadencję,

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje o terminach i miejscach przeprowadzenia wyborów w poszczególnych sołectwach:

UWAGA!
Warunkiem uczestnictwa w głosowaniu jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości.

L.p.

Nazwa sołectwa

Dzień

Miejsce zebrania

Przewodniczący zebrania

Godzina zebrania

1.

Czerna

27.01.2019 r.

Świetlica Wiejska  

w Czernej

Mariusz Miler

11:00

2.

Gierałtów

27.01.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie

Kazimierz Czerniak

12:15

3.

Godzieszów

27.01.2019 r.

budynek byłej szkoły podstawowej  

w Godzieszowie

Brygida Folęga

11:15

4.

Gościszów

27.01.2019 r.

Świetlica Wiejska

w Gościszowie

Radosław Urbanik

13:15

5.

Kierżno

27.01.2019 r.

Wiejska Sala Spotkań

w Kierżnie

Kamil Różnicki

11:00

6.

Milików

27.01.2019 r.

Świetlica Wiejska

w Milikowie

Arkadiusz Kosior

15:00

7.

Nowa Wieś

27.01.2019 r.

Szkoła Podstawowa w Nowej wsi

Krzysztof Sadowski

16:00

8.

Nowogrodziec

27.01.2019 r.

Dom Kultury „Promyk”

w Nowogrodźcu

Łukasz Izydorczyk

16:30

9.

Parzyce

27.01.2019 r.

budynek po byłym Domu Kultury

w Parzycach

Krzysztof Durda

15:00

10.

Wykroty

27.01.2019 r.

Świetlica Wiejska

w Wykrotach

Mirosław Mielnik

16:00

11.

Zabłocie

27.01.2019 r.

pomieszczenie p.Rudzińskiego

(przy sklepie)

w Zabłociu

Arkadiusz Kosior

10:15

12.

Zagajnik

27.01.2019 r.

Świetlica Wiejska

w Zagajniku

Artur Kozioł

17:00

13.

Zebrzydowa

27.01.2019 r.

Świetlica Wiejska

w Zebrzydowej

Czesława Janiec

14:00