nie wypalaj zd

W związku z zakazem wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, jakie nakłada na nas Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880) oraz odpowiedzialnością wykroczeniową, jaka wiąże się z naruszeniem tego zakazu, udostępniamy Państwu informację przygotowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Nie wypalaj traw”

nie wypalaj1

nie wypalaj2