Drukuj
Odsłony: 3123

W dniu 06 maja 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich i Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu mł. bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski podpisali porozumienie, na mocy którego Gmina Nowogrodziec dofinansuje Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

Środki w wysokości 10 000 złotych zostaną przekazane na konto Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nowogrodziec, jak również osób odwiedzających Gminę.