Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

ogłoszenie nr 1/2019 – Rozwój działalności gospodarczych

ogłoszenie nr 2/2019 – Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego