Drukuj
Odsłony: 2306

 

Już po raz drugi Gmina Nowogrodziec zawarła umowę z Wojewodą Dolnośląskim na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji na realizację programu „Aktywna tablica”.

 

 

 

„Aktywna tablica” jest rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.

Wsparcie finansowe może być udzielone na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Gmina Nowogrodziec uzyskała w 2019 roku dotację w kwocie 28 000,00 zł, wkład własny na realizację programu wynosi 7 000,00 zł. Koszt całkowity to 35 000,00 zł.
Jednostkami oświatowymi, które otrzymały w 2019 roku wsparcie finansowe w ramach programu „Aktywna tablica” są:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
2) Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.