Informujemy uprzejmie, iż Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przystąpił do wydawania aktualnych druków oraz przyjmowania wniosków na n/w świadczenia na okres świadczeniowy 2019/2020.

Dział Świadczeń: Fundusz Alimentacyjny i Dobry Start (I piętro, pokój nr 8). Wnioski będą wydawane i przyjmowane (bez uprzedniej rejestracji) w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 11:00 do 15:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 11:00

Dział Świadczeń: Świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze (parter, pokój nr 2). Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych będą wydawane i przyjmowane po uprzedniej rejestracji. Rejestracja (do momentu uruchomienia kolejkomatu) będzie się odbywać wyłącznie osobiście w następujących godzinach:

Poniedziałek - od 10:30 do 11:00
Wtorek - Piątek - od 7:30 do 08:00

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 można pobierać i składać wnioski o przyznanie dożywiania w szkole na rok szkolny 2019/2020.

Kryterium uprawniające do pomocy w formie dożywiania zgodnie z Uchwałą Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, wynosi:

- do 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, kryterium dochodowe wynosi:

- do 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu    www.mgopsnowogrodziec.pl