Gmina Nowogrodziec kontynuuje realizację programu Prace Społecznie Użyteczne. Zgodnie z planem, ustalonym z Burmistrzem Nowogrodźca Robertem Relichem, Strażą Miejską oraz Sołtysami z poszczególnych sołectw, wykonano sprzątanie terenów:

  • Cmentarz Zołnierzy Radzieckich w Nowogrodźcu,
  • teren wokół ludmerów na skrzyżowaniu ulic Asnyka i Sienkiewicza,
  • teren wokół "LAS- POL" w Zebrzydowej,
  • park w Wykrotach i chodniki dla pieszych w Zebrzydowej,
  • Sala i boisko w Milikowie,
  • przygotowanie placu zabaw pod zabawę Dożynkową w Parzycach,
  • park w Gościszowie,
  • przystanek obok szkoły podstawowej w Gościszowie.    

 W ramach programu Prace Społecznie Użyteczne w dalszym ciągu są realizowane usługi opiekuńcze.