W dniu 2 października 2019 roku Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca, podpisał umowę z Dyrektorem Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Kamilem Barczykiem w sprawie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego". Podczas podpisania umowy obecny był Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak. 

Jeszcze w lipcu 2019 roku Burmistrz Nowogrodźca, odpowiadając na prośbę Dyrektora SP ZOZ Bolesławiec Kamila Barczyka, złożył deklarację w sprawie wsparcia finansowego zakupu urządzeń diagnostycznych - rezonansu i tomografu dla szpitala powiatowego.

Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu budżetem oraz osobistemu zaangażowaniu Burmistrza Roberta Relicha w pozyskanie środków finansowych dla gminy, a przede wszystkim w odpowiedzi na jakże istotne potrzeby zdrowotne mieszkańców, przeznaczono z budżetu Gminy Nowogrodziec kwotę 457 740,00 złotych na dofinansowanie pracowni rezonansu magnetycznego w szpitalu powiatowym. Zakończenie realizacji zadania "Utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego" ustalono do dnia 16 grudnia 2019 roku.

Burmistrz Nowogrodźca przedłożył Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu projekt uchwały dotyczącej dofinansowania rezonansu magnetycznego. Takie urządzenie nowej generacji znacznie poprawi i przyspieszy możliwości diagnostyczne szpitala bolesławieckiego. Posiadanie przez szpital powiatowy własnego rezonansu wpłynie korzystnie nie tylko na diagnostyczne możliwości, lecz również umożliwi zrealizowanie programu badań przesiewowych dla mieszkańców powiatu w celu wczesnego  wykrywania zachorowań na raka. 

Rezonans magnetyczny nowej generacji należy do nowoczesnych urządzeń diagnostycznych umożliwiających rozpoznanie nowotworów już we wczesnym stadium. Za pomocą rezonansu magnetycznego uzyskiwane są obrazy przekrojów narządów wewnętrznych we wszystkich płaszczyznach.

Na nowy sprzęt złożą się wszystkie gminy powiatu. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od liczby mieszkańców w gminie. 

Pacjenci szpitala, mieszkańcy powiatu bolesławieckiego już nie będą musieli jeździć do szpitali w innych miejscowościach na badanie rezonansem magnetycznym.