20 listopada br. w związku z 30. rocznicą uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach zorganizowano Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. Prawa dziecka są ważne dla całej społeczności.
Szkoła podjęła wiele działań, które miały na celu przybliżenie uczniom tematyki praw dziecka. Zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne w oparciu o scenariusze dostarczone przez UNICEF, dzięki czemu uczniowie nie tylko poznali Konwencję o prawach dziecka, ale także dowiedzieli się, jakie problemy mają ich koledzy i koleżanki z innych krajów - zwłaszcza z innych kontynentów. Uczniowie przygotowali gazetki i plakaty przybliżające treść Konwencji o prawach dziecka. Członkowie Samorządu Uczniowskiego udekorowali szkołę stosując głównie niebieską kolorystykę, a wszyscy uczniowie mieli w stroju elementy koloru niebieskiego - koloru UNICEF, który symbolizuje jedność z innymi dziećmi na świecie. Nauczycielki przeprowadziły konkurs plastyczny pt.: ,,Dla każdego dziecka dzieciństwo” (było to hasło tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka). Samorząd Uczniowski zbiera także środki, które zostaną przekazane na konto UNICEF-u, ,,abyśmy mogli choć trochę wspomóc dzieci, które nie mają możliwości żyć i uczyć się w tak dobrych warunkach, jak my w Polsce” - tak mądre zdanie wypowiedziała jedna z uczennic kl.4.

Niestety nie wszystkie dzieci na świecie mogą korzystać ze swoich praw, a wiele nie ma zaspokojonych podstawowych potrzeb - takim dzieciom niesie pomoc UNICEF.
Koordynatorem akcji była Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach Wiesława Traczyk.