Drukuj
Odsłony: 1300

Uwaga przedsiębiorcy: od 1 stycznia 2020 r. zmiany w BDO!

Podmioty, które do końca 2019 roku nie dokonają rejestracji mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W tym celu należy uzyskać wpis do Rejestru BDO.

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami (BDO)?

Jest to narzędzie, które pozwala na gromadzenie informacji o podmiotach wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach oraz o podmiotach gospodarujących odpadami.  Rejestr BDO będzie wykorzystywany głównie przez organy administracji państwowej oraz inspekcję ochrony środowiska. Rejestr został uruchomiony 24 stycznia 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska, a prowadzony przez marszałków województw. Wpisowi do tego rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami. Oprócz niego, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 2020 r. zostaną również uruchomione dwa kolejne moduły umożliwiające wyłącznie w formie elektronicznej prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań
z zakresu produktów i odpadów.

Obowiązek rejestracji 

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są nie tylko podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, ale również wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
W niektórych przypadkach może to dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych. Mogą to być np. salony kosmetyczne, gabinety stomatologiczne, firmy budowlane, zakłady mechaniki samochodowej, czy podmioty wytwarzające odpady niebezpieczne.

Należy pamiętać, że wszystkie Jednostki Samorządu Terytorialnego, jak również podległe jednostki i spółki, jeśli w ramach prowadzonej przez siebie działalności wytwarzają odpady inne niż odpady komunalne, powinny uzyskać wpis do Rejestru-BDO jako wytwórcy odpadów zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów.

Kto nie musi się rejestrować? 

Nie wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru-BDO. Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi nie będą wytwórcą odpadów. 

Dodatkowo podmiotami zwolnionymi z obowiązku rejestracji są: 

Ważne!
Objaśnienia prawne Ministra Klimatu dotyczące obowiązku rejestracji
!

https://rzecznikmsp.gov.pl/na-wniosek-rzecznika-msp-minister-klimatu-wydal-objasnienie-prawne-dotyczace-obowiazku-rejestracji-w-bazie-danych-o-produktach-i-opakowaniach-oraz-o-gospodarce-odpadami-przez-mikroprzedsiebiorcow-mal/

Więcej informacji na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/   lub w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego