W trosce

Pierwszą organizacją, która rozpoczęła swoją działalność w nowogrodzieckim inkubatorze przedsiębiorczości w budynku byłego zakładu INCO-VERITAS przy ul. Lubańskiej, jest Fundacja Blisko Domu. Fundacja ta pomaga małżeństwom, osobom indywidualnym i całym rodzinom.
Dotychczas Fundacja działała w dwóch ośrodkach na terenie województwa lubuskiego, w Otyniu i Żarach. Analizy środowiskowe, przeprowadzone w naszej części województwa dolnośląskiego, pokazały niszę, szczególnie dotyczącą pomocy małżeństwom i rodzinom. Odpowiedzią na te analizy jest utworzenie nowogrodzkiej filii Fundacji – mówi Pani Agnieszka Tomiczek, terapeuta rodziny, terapeuta uzależnień, posiadający doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, wieloletni pedagog pracujący z młodzieżą i dorosłymi.
Działalność Fundacji realizowana jest w kilku formach:
- Pomoc terapeutyczna, diagnostyczna i konsultacyjna realizowana przez terapeutów, psychologów i pedagogów,
- Organizacja warsztatów i konferencji tematycznych związanych z tematyką małżeńską, rodzinną (np. w zakresie kompetencji wychowawczych), czy rozwojem osobistym.         Warsztaty i konferencje są prowadzone przez pracowników fundacji lub przez specjalistów z zewnątrz.
- Rekolekcji dla małżeństw i osób indywidualnych.
W chwili obecnej w Nowogrodźcu można korzystać z pierwszej z tych form. Pozostałe są realizowane w Otyniu lub Żarach. Docelowo jednak, filia w Nowogrodźcu zamierza rozszerzać zakres form pomocy i wsparcia, odpowiadając, w miarę możliwości na potrzeby środowiska lokalnego.
Pani Agnieszka Tomiczek, prowadząca filię Fundacji Blisko Domu w Nowogrodźcu, ukończyła Terapię Pedagogiczną, Szkołę Psychoterapii Uzależnień przy Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, Studium Terapii Rodzin, dwuletni kurs coachingu. Jest społecznikiem, ewangelizatorem. „W pracy z człowiekiem biorę pod uwagę nie tylko obszar psychiki i ciała, lecz uwzględniam istotę wymiaru duchowego, czerpiąc z chrześcijaństwa. Moją pasją jest spojrzenie logoterapeutyczne (”logos”=”sens”) na człowieka - uwzględniające wagę poczucia sensu w życiu, w szczególności w pokonywaniu kryzysów, zgodnie z dewizą: Kto znalazł w życiu „dlaczego”, znajdzie prawie każde „jak” – dodaje Pani Agnieszka.
Pomoc, którą świadczą specjaliści Fundacji Blisko Domu, ma następujący zakres:
- terapia rodzinna,
- terapia małżeńska,
- terapia indywidualna,
- terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (w tym DDA).
Biuro Fundacji w Nowogrodźcu jest ładnie wyposażone i stwarza pogodny nastrój. O swojej misji członkowie Fundacji mówią tak:
„Miłość to dla nas najwyższa wartość. Należymy do Kościoła Katolickiego. Wierzymy w Jezusa Chrystusa, który jest Miłością. Łączą nas wspólne cele, które realizujemy najlepiej jak potrafimy. Jesteśmy pewni, że każdy może być szczęśliwy, dlatego pomagamy ludziom w budowaniu lepszej przyszłości ich samych i ich bliskich. Jeśli więc czujesz, że potrzebujesz zmiany w swoim życiu, ale nie bardzo wiesz, od czego zacząć... 
❄Doświadczasz silnych emocji, z którymi sobie nie radzisz?
❄Ciężko jest Ci nawiązywać i utrzymywać bliskie relacje?
❄Wychowałeś/aś się w rodzinie obciążonej trudnymi doswiadczeniami, czy traumami (alkoholizm, rozwód, przemoc, śmierć bliskich itp.) i czujesz, że skutki tych doświadczeń blokują Twój rozwój i szczęście?
❄A może jest to coś innego, o czym trudno jest Ci mówić, co sprawia, że odczuwasz cierpienie?
❄Twoje małżeństwo/rodzina przeżywa kryzys?
Czy którykolwiek z tych problemów dotyczy Ciebie?
Jeśli tak - warto postawić pierwszy krok i umówić się na konsultację."

Siedziba Fundacji Blisko Domu znajduje się przy ul. Lubańskiej 14, I piętro, nr 34 (wejście od podwórka) tel. 600 550 597, rejestracja telefoniczna.

Zdjęcia Fundacja w bydunku przy ul. Lubańskiej