ngo

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA  podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2020 rok

>>OTWARTY KONKURS OFERT - WYNIKI <<