11 marca obchodzimy Ogólnopolski Dzień Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna wsi!

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa pragnę gorąco podziękować wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z terenu gminy Nowogrodziec za ich codzienny trud i zaangażowanie w działalność dla potrzeb środowiska lokalnego.

Życzę dużo satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej oraz dalszych sukcesów w działalności społecznej, a na co dzień - dużo zdrowia, wielu zawodowych sukcesów, ludzkiej przyjaźni, życzliwości oraz pomyślności w życiu osobistym. 

                                                     Z wyrazami szacunku

                                                                                Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca

 

W gminie Nowogrodziec utworzono 13 sołectw.
>>>Więcej informacji o sołectwach w gminie Nowogrodziec<<