Bez tytułu

W niedzielę,  22 marca 2020 r. odbęda się wybory Sołtysa Sołectwa Zebrzydowa

 

OGŁOSZENIE  

 

NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR XXI/151/20 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU Z DNIA 9 MARCA 2020 r.

BURMISTRZ NOWOGRODŹCA INFORMUJE, ŻE 

DNIA  22 MARCA 2020 r. O  GODZINIE 16:00

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZEBRZYDOWEJ

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW

W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORU

SOŁTYSA WSI ZEBRZYDOWA.

 

UWAGA! Dla spełnienia wymogu ważności zebrania, w przypadku braku quorum, zostanie ono zwołane w drugim terminie tj. w tym samym dniu i miejscu o godz. 16:30.

 

                                                                                                                                                                                                  Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                                                                                   (-) Robert Marek Relich