Uwaga ważna informacja zd

Kwarantanna w SP ZOZ przy ul. Lubańskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, iż:

W dniu 12 kwietnia 2020 r. w godzinach nocnych lekarz Zakładu Opieki Paliatywno - Hospicyjnej w Nowogrodźcu uzyskał informację o pozytywnym wyniku badań w kierunku koronowirusa COVID-19 u jednego z pacjentów, w związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu wydał decyzję o przymusowej kwarantannie pracowników SPZOZ w Nowogrodźcu, którzy od dnia 8 kwietnia 2020 r. mieli kontakt z zarażonym pacjentem. Obecnie zakład jest objęty zbiorową kwarantanną, pracownicy dyżurujący nie opuścili miejsca pracy. Pozostali pracownicy przebywać będą w kwarantannie domowej. Zakażony pacjent będzie leczony w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu.

Na dzień dzisiejszy trwają czynności zmierzające do ustalenia źródła zakażenia.

 

Wszyscy pracownicy oraz pacjenci zakładu będą poddani badaniu na obecność COVID-19.

W związku z faktem, że pacjent Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, mieszczącego się w tym samym budynku również był poddany badaniu w kierunku COVID-19 w tym samym czasie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu wydał decyzję o kwarantannie do czasu uzyskania wyniku badań. Podobnie jak w przypadku hospicjum zakład objęto kwarantanną zbiorową, pracownicy dyżurujący pozostaną w zakładzie do czasu potwierdzenia wyniku badania.

 

 

   Robert Adaszewski                                                                 Robert Relich

                Dyrektor SP ZOZ w Nowogrodźcu                                            Burmistrz Nowogrodźca