Informujemy, iż:
W komunikacie z dnia 20 kwietnia 2020 r. podano nieprawidłowo liczbę osób przebywających  z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem, poprawna liczba to 10 osób.
Według stanu na dzień 22 kwietnia 2020 r. w zakładach opieki długoterminowej: Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym prowadzonych przez SPZOZ przebywa łącznie 10 osób osób z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem, na łączną liczbę pacjentów wynoszącą 52 osoby.
Pomiędzy dniem stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia a dniem 22 kwietnia 2020 r. ogólna liczba pacjentów zmniejszyła się o 20 osób, z czego: 12 osób przekazano do hospitalizacji
w Oddziale Izolacyjnym w Obornikach Ślaskich, 6 osób przekazano do hospitalizacji w Szpitalu Jednoimiennym w Bolesławcu, 2 osoby zmarły. W nawiązaniu do komunikatu Ministra Zdrowia,
w którym wskazano 3 osoby zmarłe w Nowogrodźcu informujemy, że trzecią osobą był pacjent, który został przekazany z hospicjum do Szpitala w Bolesławcu.
Dzisiaj pobrano drugą próbę wymazów u wszystkich 41 pacjentów Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w celu potwierdzenia pierwszego wyniku badań.
Udzielanie świadczeń medycznych jest zabezpieczone przez personel, który dyżuruje rotacyjnie w zakładach. W pracy pomagają wolontariusze, którym wyrażamy naszą wdzięczność.
Ogólna liczba zakażeń wśród pracowników wynosi 14 osób na łączną liczbę 60 osób. W dalszym ciągu część personelu przebywa w kwarantannie i oczekuje na wyniki badań.
SPZOZ otrzymał dzisiaj drugą dostawę środków ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych Wojewody Dolnośląskiego, który przetransportowała 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.
Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa naszych pacjentów oraz zapewnienia ciągłości działalności naszych zakładów.
Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość okazywaną przez mieszkańców oraz instytucje.

 

Burmistrz Nowogrodźca                    

Robert Relich      

Dyrektor SP ZOZ

Robert Adaszewski