korona

Informujemy, iż: według stanu na dzień 27 kwietnia 2020 r. w zakładach opieki długoterminowej: Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczego prowadzonych przez SPZOZ przebywa łącznie 20 osób z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem, na łączną liczbę pacjentów wynoszącą 53 osoby.

10 przypadków potwierdzono w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w badaniu z dnia 22 kwietnia. W wyniku przeprowadzonego drugiego badania pacjentów hospicjum stacjonarnego jeden z pacjentów z wynikiem dodatnim w pierwszym badaniu, miał wynik ujemny. Pomiędzy dniem stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia, a dniem 27 kwietnia 2020 r. ogólna liczba pacjentów zmniejszyła się o 19 osób, z czego: 12 osób przekazano do hospitalizacji
w Oddziale Izolacyjnym w Obornikach Śląskich, 6 osób przekazano do hospitalizacji w Szpitalu Jednoimiennym w Bolesławcu, 2 osoby powróciły po hospitalizacji, 3 osoby zmarły. Udzielanie świadczeń medycznych jest zabezpieczone przez personel, który dyżuruje rotacyjnie w zakładach. W pracy pomagają wolontariusze, którym wyrażamy naszą wdzięczność. Ogólna liczba zakażeń wśród pracowników wynosi 20 osób na łączną liczbę 60 osób. Nadal 10 pracowników oczekuje na wynik pierwszego badania lub jego powtórzenia. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa naszych pacjentów oraz zapewnienia ciągłości działalności naszych zakładów.

Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość okazywaną przez mieszkańców oraz instytucje.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Dyrektor SP ZOZ

Robert Adaszewski