Drukuj
Odsłony: 819

Robert Relich BN

Szanowni Mieszkańcy

Gminy i Miasta Nowogrodziec

W związku z tym, że przepisy Konstytucji RP obowiązują bezpośrednio, a w szczególności art. 4 głosi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu oraz realizując wezwanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłane przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 28.04.2020 roku, postanowiłem odpowiedzieć pozytywnie na wniosek Poczty Polskiej S.A. i przesłałem w dniu 28 kwietnia 2020 roku dane ze spisu wyborców, o które wnioskował Zarząd Poczty Polskiej S.A. w Warszawie.

                                                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                                            Robert Relich

                                                                                                                                                    Burmistrz Nowogrodźca