Drukuj
Odsłony: 726

SZEF410

W dniu 6 maja 2020 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę,  na podstawie której Gmina Nowogrodziec udziela dotacji w wysokości 228.870 zł, na przeciwdziałanie COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie laboratorium diagnostyki molekularnej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w Bolesławcu”.

Nowo powstałe laboratorium pozwoli na wykonywanie badań w kierunku zakażenia COVID-19 na miejscu, dzięki czemu skróci się do minimum czas oczekiwania na wyniki, co wydaje się kluczowe w zwalczaniu i przeciwdziałaniu koronawirusa. Mimo różnych trudności finansowych związanych z obecną sytuacją spowodowaną pandemią staramy się pomagać, ponieważ taka pomoc przyczynia się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa, a dzięki temu mniejszej liczby chorych wśród nas.

Robert Relich – Burmistrz Nowogrodźca: „ odpowiedziałem pozytywnie na wniosek o dotację złożony przez pana Kamila Barczyka – Dyrektora SP ZOZ w Bolesławcu, uznałem, że pomimo naszej trudnej sytuacji, w której również potrzebujemy pomocy, udzielimy dotacji szpitalowi, gdzie także leczą się nasi mieszkańcy. Jest to druga dotacja na przestrzeni ostatnich miesięcy. Pierwsza w kwocie 457 740 zł, została przeznaczona na utworzenie pracowni rezonansu magnetycznego. Źródłem finansowania dotacji są środki własne z budżetu gminy, a w konsekwencji rezygnacja, bądź ograniczenie zadań budżetowych w kwotach:

- 184 870 zł: pomniejszenie dotacji na działalność statutową Gminnego Centrum Kultury  i Sportu w Nowogrodźcu;

- budżet obywatelski: 44.000 zł segregatory medyczne."

Powyższe stanowisko poparli Radni Rady Miejskiej w wyniku konsultacji z Burmistrzem.

Treść oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu:

W związku z prośbą wystosowaną przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu o wsparcie finansowe jednostki w walce z zakażeniami koronawirusem SARS-COV 2 i chorobą COVID 19, Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w pełni popierają powzięte przez Burmistrza Nowogrodźca działania zmierzające do wyasygnowania odpowiednich środków z budżetu gminy. W dobie pandemii solidarność znów jest ogromną wartością i wzajemne wsparcie powinno być priorytetem w działaniu organów gminy dla dobra mieszkańców, szczególnie w celu ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

/-/Kazimierz Czerniak

/-/Krzysztof Durda

/-/Brygida Folęga

/-/Łukasz Izydorczyk

/-/Czesława Janiec

/-/Tadeusz Karasiewicz

/-/Arkadiusz Kosior

/-/Artur Kozioł

/-/Mirosław Mielnik

/-/Mariusz Miler

/-/Kamil Różnicki

/-/Krzysztof Sadowski

/-/Michał Sudoł

/-/Antonina Szelechowicz

/-/Radosław Urbanik