korona

Informujemy, iż: według stanu na dzień 8 maja 2020 r. w zakładach opieki długoterminowej: Zakładzie Opieki Paliatywno- Hospicyjnej oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczego prowadzonych przez SPZOZ przebywa łącznie 17 osób z potwierdzonym wynikiem zakażenia koronawirusem, na łączną liczbę pacjentów wynoszącą 55 osób.

Wśród pacjentów, którzy byli zakażeni COVID-19, grupa 8 pacjentów uznana jest za ozdrowiałą, kolejna grupa 7 pacjentów uzyskała pierwszy ujemny wynik badań, w dniu dzisiejszym zostaną pobrane wymazy celem potwierdzenia drugiego wyniku ujemnego. Pomiędzy dniem stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia a dniem 27 kwietnia 2020 r. ogólna liczba pacjentów zmniejszyła się o 16 osób, z czego:12 osób przekazano do hospitalizacji w Oddziale Izolacyjnym w Obornikach Śląskich, 7 osób przekazano do hospitalizacji w Szpitalu Jednoimiennym w Bolesławcu, 9 osób powróciło po hospitalizacji, 7 pacjentów z Obornik Śląskich oraz 2 pacjentów ze Szpitala Jednoimiennego w Bolesławcu, 6 osób zmarło, w tym jedna osoba, u której nie stwierdzono zakażenia COVID-19. Udzielanie świadczeń medycznych jest zabezpieczone przez personel, który dyżuruje rotacyjnie w zakładach. W pracy pomagają wolontariusze, którym wyrażamy naszą wdzięczność. Ogólna liczba zakażeń wśród pracowników na dzień 8 maja 2020 r. wynosi 20 osób, na łączną liczbę stwierdzonych zakażeń 24 osoby. Od czasu stwierdzenia zakażeń personelu uznane za ozdrowiałe są 4 osoby, 6 pracowników oczekuje na wynik badań po uzyskaniu pierwszego wyniku ujemnego. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie działania na rzecz bezpieczeństwa naszych pacjentów oraz zapewnienia ciągłości działalności naszych zakładów.

Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość okazywaną przez mieszkańców oraz instytucje.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Dyrektor SP ZOZ

Robert Adaszewski