czyste powietrze410

 

 Informujemy, że od dnia 15.05.2020 r. nastąpiły zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie z programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Podstawowe zmiany dotyczą:

  1. Uproszczenia zasad przyznawania dotacji poprzez wyodrębnienie tylko dwóch grup poziomów dofinansowania: podstawowego i podwyższonego. Dla podstawowego poziomu dofinansowania brane będą pod uwagę wyłącznie dochody wnioskodawcy, przy czym roczny dochód nie może przekroczyć 100 000 zł. W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może być wyższy niż 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł  gospodarstwie jednoosobowym.
  2. Skrócenia czasu rozpatrywania wniosków z 90 dni na 30 dni.
  3. Uproszczenia formularza wniosku na dotację, bez podawania szczegółowych danych technicznych jak również bez potrzeby załączania dokumentów potwierdzających dochód, które zostały zastąpione oświadczeniem.
  4. Wprowadzenia dodatkowej możliwości składania wniosków on-line podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym za pośrednictwem serwisu gov.pl.
  5. Od września 2020 r. do programu dołączą banki, które będą dodatkowym źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego.
  6. Wzmocnienia współpracy z Gminami polegającej na składaniu wniosków w wersji papierowej oraz na wydawaniu zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania.
  7. Integracji z programem Mój Prąd daje wnioskodawcy możliwość złożenia jednego wniosku zarówno na wymianę źródła ciepła, jak i na dotację w wysokości 5 000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej.
  8. Powiązania wysokości dotacji z efektem ekologicznym. Największą dotacje będzie można uzyskać na połączenie pompy ciepła z fotowoltaiką i rekuperacją.
  9. Możliwości dofinansowania dla osób mających już wymienione i ekologiczne źródła ciepła na ocieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

10.Możliwości finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. a nawet tych, które zostały już zakończone.