Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Informujemy, że w dniu 15 września 2020 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK” w Nowogrodźcu ul. Rynek 20 odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”;
b) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca;
c) w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/166/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Nowogrodziec;

d) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok.

4.Zakończenie obrad.

 

>> transmisja z sesji <<