rada miejska.1

W dniu dzisiejszym tj. 10 września 2020 r. na mocy prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego został wygaszony mandat radnego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Pana Krzysztofa Durdy.

Na mocy art. 384 § 3 ustawy Kodeks wyborczy z dniem dzisiejszym Pan Krzysztof Durda przestaje pełnić funkcję radnego. W następstwie tego zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające skład Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, które zostaną zarządzone przez Wojewodę Dolnośląskiego i przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od dnia wygaszenia mandatu.

We wrześniu 2019 r. na stronie www.nowogrodziec.pl  informowaliśmy o wydanym przez ówczesnego Wojewodę Dolnośląskiego zarządzeniu zastępczym wygasającym mandat radnego Rady Miejskiej.