indeks

W miesiącu lipcu 2020 roku Robert Relich - Burmistrz Nowogrodźca zawarł umowę o powierzenie grantu nr 6121636266 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Udział w programie Ministerstwa Cyfryzacji „zdalna Szkoła+” umożliwił naszemu samorządowi zakup laptopów dla szkół w celu wsparcia nauki zdalnej. Pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego przeznaczone są dla uczniów, jak i nauczycieli nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Środki finansowe w postaci grantu pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

Kształcenie na odległość to duże wyzwanie sprzętowe, stąd możliwość skorzystania z programu „zdalna Szkoła+” jest nieoceniona. Kryterium dofinansowania jest liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Nauka zdalna ma swoją specyfikę. Wymaga zarówno od nauczycieli jak i uczniów zdobycia nowej wiedzy, umiejętności, wyjścia poza standardowe schematy. W wyniku przeprowadzonego postępowania, którego celem było wybranie dostawcy sprzętu komputerowego, wyłoniono Wykonawcę spełniającego wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do składania ofert.

Wartość oferty opiewa na kwotę 80 756,58 zł, Wykonawca dostarczył łącznie 41 laptopów.

W dniu 09 września 2020 roku sprzęt komputerowy został przekazany do jednostek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej otrzymała: 6 laptopów,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie otrzymała: 3 laptopy,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie otrzymała: 6 laptopów,
 • Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu otrzymała:
  14 laptopów,
 • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach otrzymała:
  7 laptopów,
 • Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi otrzymała: 5 laptopów.
 • Zdalna szkoła logotypy