ochrona410

      Urząd Miejski w Nowogrodźcu otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. pakiet środków ochrony indywidualnej.

Bardzo dziękujemy za przekazaną pomoc i wsparcie.

    Środki ochrony osobistej zostaną wykorzystane na potrzeby bieżących zadań realizowanych przez pracowników administracji samorządowej i jednostek podległych.

 

PSE poziom z polem ochronym