wzmocnij swoje otoczenie410

W salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie wkrótce zostaną zamontowane klimatyzatory z funkcją oczyszczania powietrza. Udogodnienia powstaną dzięki środkom Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które szkoła zdobyła  w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”.

Przebywanie uczniów w szkole w okresie wzmożonych wymagań sanitarnych niesie konieczność dostosowania warunków do nowej rzeczywistości. Jednym z nich jest dbałość    o czystość powietrza pozbawionego zanieczyszczeń. Aby zrealizować ten cel, podjęto kroki zmierzające do zamontowania w szkole klimatyzatorów z funkcją oczyszczania powietrza.

Działanie specjalnych filtrów ograniczających chociażby działanie smogu na dzieci jest szczególnie ważne w okresie grzewczym, natomiast funkcja klimatyzowania sprawdzi się latem, ponieważ nawet w najbardziej upalne dni, uczniowie będą mieli zapewnioną optymalną temperaturę w klasach, co z pewnością poprawi komfort pracy podczas lekcji  i będzie miało pozytywny wpływ na motywację i zaangażowanie w proces nauczania.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców w warunkach pandemii koronawirusa oraz pomoc w dostosowaniu sposobu działania i narzędzi pracy do obowiązujących obostrzeń sanitarnych w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Nowogrodziec PSE realizują projekty inwestycyjne związane z budową dwóch linii 400 kV: relacji Mikułowa-Czarna oraz Mikułowa-Świebodzice, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Więcej informacji o działalności Polskich Sieciach Elektroenergetyczne S.A., znajduje się na stronie: raport.pse.pl lub www.wzmocnijotoczenie.pl

logotyp wzmocnuij