SENAT

W dniu dzisiejszym Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich reprezentował nasz samorząd na posiedzeniu wspólnym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji podczas czytania projektu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W dniu 15 października br.  Burmistrz Nowogrodźca oraz Wójt Gminy Osiecznica zwrócili się z wnioskiem do posłów i senatorów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie opodatkowania nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura kolejowa.

>>Apel dotyczący ustawy o transporcie kolejowym.<<