zmiana terminu410

Na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego informujemy o zmianie terminu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, nowy termin wyznaczony został na 09 maja 2021 r.

 Treść zarządzenia dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej