SP Gościszów

Na terenie boiska Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie zostaną zamontowane piłkochwyty oraz ławeczki dla zawodników, publiczności i trenerów. Inwestycja będzie zrealizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, który jest organizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Jak tłumaczy dyrektor szkoły Teresa Buryła, wyposażenie pozwoli zachęcić społeczność Gościszowa do wspólnego spędzania czasu wolnego. „Zależy nam szczególnie na kształtowaniu pozytywnych nawyków wśród młodzieży szkolnej. Chcielibyśmy, aby nowe udogodnienia stanowiły zachętę do większej aktywności fizycznej, częstszego ruchu na świeżym powietrzu zarówno dla naszych uczniów, jak i nieco starszej młodzieży” – podkreśla.

Na realizację celu przeznaczono 20 000 zł.

Na terenie gminy Nowogrodziec PSE realizują inwestycję budowy linii 400 kV Mikułowa - Świebodzice.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera lokalne inicjatywy związane z aktywizacją społeczną, rozwojem wspólnej przestrzeni publicznej, poprawą jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie”, przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijotoczenie.pl.

Źródło: SP Gościszów.