wóz

W dniu 09 marca 2014 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej Czerna odbyła się uroczystość przekazania samochodu pożarniczego.

Wcześniej Strażacy podsumowali na walnym zebraniu sprawozdawczym ubiegły rok. Za realizację zadań w 2013 roku zarząd OSP otrzymał jednogłośnie absolutorium. Jednak głównym punktem dnia dla Strażaków była ceremonia przekazania samochodu pożarniczego dla OSP w Czernej. Na uroczystość przekazania pojazdu Strażacy zaprosili Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelma Tomczuka, Skarbnika Gminy Irenę Johna-Rudko, Księdza Dziekana Franciszka Modrzyńskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu Brygadiera Grzegorza Kocona, Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Bożęckiego, Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Józefa Katę, Komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Mirosława Szutra, Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Górników Surowców Mineralnych w Czernej Joannę Mierzwę. W przekazaniu uczestniczyły również poczty sztandarowe z Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowogrodźca, Gierałtowa, Gościszowa, Wykrot oraz przedstawiciele Straży Pożarnej z Crosta, Bolkowa oraz licznie przybyli Mieszkańcy wsi Czerna.
Uroczystość rozpoczął Komendant Miejsko-Gminny OSP Mirosław Szuter składając meldunek o gotowości pododdziałów do przekazania samochodu pożarniczego OSP Czerna. Następnie po odegraniu hymnu strażackiego pojazd został poświęcony przez Księdza Dziekana przy asyście Prezesa OSP w Czernej Jarosława Śliwa. Po odczytaniu przez pracownika Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu aktu nadania oraz zapoznania z danymi taktyczno-operacyjnymi samochodu pożarniczego, uroczystego przekazania samochodu pożarniczego marki RENAULT G270 dla Strażaków w Czernej dokonał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich. Po przyjęciu kluczyków Naczelnik OSP Tomasz Majowski w imieniu Strażaków powiedział: „Dziękuję za przekazany naszej OSP samochód. Dołożymy wszelkich starań, aby ten samochód był sprawny i służył naszej społeczności lokalnej." Następnie chrzestni Mariola Szewczyk i Józef Potyszka nadali pojazdowi imię „Renatka". Po tej ceremonii Strażacy przeprowadzili prezentację pojazdu. Na zakończenie uroczystości Strażacy zwrócili się z prośbą do licznie zebranych gosci o wpisanie się do kroniki jednostki.
Pojazd został zakupiony ze środków finansowych Gminy Nowogrodziec.

 

 Fot., oprac. Stanisław Żółtański