Ostatnia sesja zd

55 razy obradowali Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu podczas 4-letniej kadencji 2010-2014. Dzisiaj, 11 listopada, w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Rozpoczęła się sesja miłą niespodzianką – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu zaproponowali zebranym krótki program artystyczny o tematyce patriotycznej, nawiązującej do Święta Niepodległości. Młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi oklaskami i słodkimi upominkami.

Ostatnia sesja była okazją do podsumowań i podziękowań. „Wspólnymi siłami zrobiliśmy wiele dobrego. Przez ostatnie 4 lata Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła wiele trafnych decyzji w formie uchwał, które będą dobrze służyły naszemu społeczeństwu. Nasze działania zaowocowały również tym, że w kadencji 2010-2014 zrealizowano dużo nowych ważnych inwestycji" – powiedział Gospodarz Gminy Nowogrodziec Robert Relich, składając serdeczne podziękowania za dobrą współpracę wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

„Kierowanie obradami Rady Miejskiej w Nowogrodźcu było dla mnie prawdziwym zaszczytem i przyjemnością"– mówił do radnych, dziękując im za współpracę, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelm Tomczuk.

Szczególne podziękowania zostały skierowane przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha do naszych sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów jednostek oświatowych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Nowogrodziec.

Ostatnia sesja zdjecia

A.Veer