11 listopada w Nowogrodźcu zd

Dzisiaj, 11 listopada, w Gminie Nowogrodziec obchodzono Narodowe Święto Niepodległości.

Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu, Młodzieżowa Rada Miejska w Nowogrodźcu, Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu oraz Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu.

W obchodach Narodowego Święta Niepodległości udział wzięli Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelm Tomczuk wraz z Radnymi Rady Miejskiej oraz przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Kombatanci Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu na czele z porucznikiem w stanie spoczynku Józefem Komarem, Dziekan Dekanatu Nowogrodziec Ksiądz Krzysztof Słabicki, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Nowogrodziec wraz z uczniami szkół, Sołtysi Gminy Nowogrodziec, przedstawiciele jednostek OSP Gminy Nowogrodziec, Seniorzy Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu, przedstawiciele Górników Kopalni Surowców Mineralnych Surmin-Kaolin, przedstawiciele Rejonowego Koła Pszczelarzy w Bolesławcu, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Nowogrodźcu, uczestnicy Środowiskowego Chóru Harmonia, Harcerze Związku Harcerstwa Polskiego Szczepu Harcerskiego „Hubal" w Nowogrodźcu, przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Piłkarskich GCKiS w Nowogrodźcu oraz zgromadzeni mieszkańcy Miasta i Gminy Nowogrodziec.

Uroczystości gminne rozpoczęto w kościele parafialnym p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny była koncelebrowana pod przewodnictwem Dziekana Dekanatu Nowogrodziec Księdza Krzysztofa Słabickiego. O piękną oprawę artystyczną Mszy Świętej zadbał Chór „Harmonia" pod dyrekcją Antoniny Zakrzewskiej. Po zakończeniu Mszy Świętej Pani Daniela Rucińska, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Nowogrodźcu, wygłosiła przemówienie patriotyczne do wszystkich zgromadzonych w kościele mieszkańców gminy. Następnie uczniowie Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „Dzień Niepodległości".

Po Mszy Świętej odbył się przemarsz z Pocztami Sztandarowymi na Apel patriotyczny pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny". Po oficjalnym otwarciu uroczystości zebrani Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowogrodziec wspólnie odśpiewali oficjalny Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego.
Następnie głos zabrał Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podkreślając, iż Narodowe Święto Niepodległości - to ważny dzień dla każdego Polaka, dzień wyzwolenia Ojczyzny z niewoli zaborców. „Pamiętajmy o wychowaniu naszej młodzieży w oparciu o tradycję, historię, kulturę, o wartości rodzinne i patriotyczne" – powiedział Gospodarz Gminy Nowogrodziec Robert Relich. Następnie przez Pana Burmistrza Roberta Relicha został odczytany list z życzeniami z okazji Narodowego Święta Niepodległości dla wszystkich mieszkańców naszej gminy od wdzięcznych mieszkańców partnerskiego Powiatu Przemyślany (Ukraina). „Polska jest dla nas przykładem jedności narodowej, poszanowania swoich wartości duchowych i kulturowych. My, Ukraińcy, bardzo wysoko cenimy ten fakt, że Rzeczpospolita Polska jest naszym przyjacielem i obrońcą na arenie międzynarodowej, że Polacy konsekwentnie podtrzymują nas w procesie integracji z Unią Europejską" – z listu do mieszkańców Gminy Nowogrodziec, podpisanego przez Starostę Powiatu Przemyślany Romana Andrusiszyn oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Przemyślany Mikołaja Muzyczkę.

Następnie uczestnicy obchodów Narodowego Święta Niepodległości złożyli wieńce przed pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny". Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości mieszkańcy Gminy Nowogrodziec mogli podziwiać piękne prace artystyczne naszej młodzieży, wykonane z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych. Wystawa prac znajdowała się w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.
Uroczystość Święta Niepodległości w Nowogrodźcu odbyła się w patriotycznej i wzniosłej atmosferze.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Nowogrodźcu!

 Życzenia dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec od partnerskiego Powiatu Przemyślany (Polska):

Szanowni polscy przyjaciele!

W imieniu władz samorządowych, Rady Powiatu Przemyślan oraz całej społeczności naszego powiatu mamy wielki zaszczyt złożyć Państwu serdeczne życzenia z okazji Narodowego Święta Polski – Dnia Niepodległości.
Niepodległa Polska podczas swego suwerennego istnienia osiągnęła bardzo wysoki poziom politycznego, ekonomicznego i socjalnego rozwoju, mocno zaistniała na arenie międzynarodowej, jako wpływowy działacz na rzecz pokoju, stabilizacji oraz bezpieczeństwa w Europie. Polska jest dla nas przykładem jedności narodowej, poszanowania swoich wartości duchowych i kulturowych.
My, Ukraińcy, bardzo wysoko cenimy ten fakt, że Rzeczpospolita Polska jest naszym przyjacielem i obrońcą na arenie międzynarodowej, że Polacy konsekwentnie podtrzymują nas w procesie integracji z Unią Europejską.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Wam, bracia i przyjaciele gminy Nowogrodziec, za nawiązanie stosunków partnerskich między naszymi społecznościami.
Z okazji waszego Święta - Dnia Niepodległości życzymy wszelkiego rozwoju niezależnej Polski, pokoju i dobrobytu wszystkim mieszkańcom gminy Nowogrodziec!

        Przewodniczący Rady Powiatu                                                                               Starosta Powiatu Przemyślany
                Mikołaj Muzyczka                                                                                                  Roman Andrusiszyn

 

 

Zobacz zdjęcia>>>

A.Veer