indeks2

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia 6 października 2014 r.

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych

komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.[1]/ oraz Uchwały Nr LIII/395/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Nowogrodźca podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, do Rady Powiatu Bolesławieckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborów Burmistrza Nowogrodźca zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

                Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:

       Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania korespondencyjnego

1

Czerna

Szkoła Podstawowa w Czernej,

Czerna nr 52

NIE

NIE

2

Gierałtów: nr domów: 1-238, 251-255, od 260 do końca

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,

Gierałtów nr 47

NIE

NIE

3

Godzieszów, Gierałtów:

nr domów: 239-250, 256-259

Budynek byłej Szkoły Podstawowej                   w Godzieszowie,

Godzieszów nr 96

NIE

NIE

4

Gościszów

Szkoła Podstawowa w Gościszowie,

Gościszów nr 152

NIE

NIE

5

Milików,

Świetlica Wiejska w Milikowie, Milików nr 146

NIE

NIE

6

Nowa Wieś, Kierżno, Kolonia Bieniec, Zebrzydowa: nr domów: 260-269

Zespół Szkół w Nowej Wsi,

Nowa Wieś nr 26a

TAK

TAK

7

Nowogrodziec, ulice: 1 Maja, Bolesławiecka, Ignacego Jana Paderewskiego,   Jana Heweliusza, Karola Szymanowskiego, Klasztorna, Morelowa, Nowogrodzka, Ogrodowa, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki, Wiśniowa, Witolda Lutosławskiego, Wrzosowa,

Adama Asnyka, Bukowa, Fryderyka Chopina, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Górników, Grabowa, Jodłowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka,

Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Miodowa, Parkowa, Podleśna, Stanisława Chomontowicza, Szpitalna, Wąska ,

Zabłocie

 

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,

ul. Sienkiewicza nr 8

TAK

NIE

8

Nowogrodziec, ulice: Henryka Brodatego, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Adama Mickiewicza, Robotnicza, Różana, Strzelecka, Szkolna, Wesoła, 22 Lipca, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Garncarska, Kamienna, Kaolinowa, Leśna, Lubańska, Łąkowa, Ołdrzychowska, Juliusza Słowackiego, Zielona

Gminne Centrum Kultury i Sportu                    w Nowogrodźcu,

ul. Lubańska 42a

NIE

NIE

9

Nowogrodziec, ulice:

Młyńska, Polna,

Parzyce,

Budynek nr 63 w Parzycach

(były Ośrodek Kultury w Parzycach)

NIE

NIE

10

Wykroty , Zagajnik

Świetlica Wiejska w Wykrotach,

Wykroty, ul. 22 Lipca 27

NIE

NIE

11

Zebrzydowa, nr domów:

1-259a, od 270 do końca

Świetlica Wiejska w Zebrzydowej, Zebrzydowa nr 52

TAK

NIE

12

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                   w Nowogrodźcu

ul. Cicha 4,

TAK

NIE

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100.

 

W przypadku ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Nowogrodźca – zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Nowogrodźca do dnia 27 października 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek                o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Nowogrodźca do dnia 7 listopada 2014 r.

                                                                                                                       Burmistrz Nowogrodźca

 

                                                                                                                      (-) Robert Marek Relich

 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Nowogrodźca

z dnia 6 października 2014 r.

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych

komisji wyborczych

 

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.[1]/ oraz Uchwały Nr LIII/395/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu               z  dnia 19 września 2014 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Nowogrodźca podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu,                  do Rady Powiatu Bolesławieckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborów  Burmistrza Nowogrodźca zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r.

                Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący:

        Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania korespondencyjnego

1

Czerna

 

Szkoła Podstawowa w Czernej,

Czerna nr 52

NIE

NIE

2

Gierałtów: nr domów: 1-238, 251-255, od 260 do końca

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie,

Gierałtów nr 47

NIE

NIE

3

Godzieszów, Gierałtów:

nr domów: 239-250, 256-259

Budynek byłej Szkoły Podstawowej                   w Godzieszowie,

Godzieszów nr 96

NIE

NIE

4

Gościszów

Szkoła Podstawowa w Gościszowie,

Gościszów nr 152

NIE

NIE

5

Milików,

 

Świetlica Wiejska w Milikowie, Milików nr 146

NIE

NIE

6

Nowa Wieś, Kierżno, Kolonia Bieniec, Zebrzydowa: nr domów:  260-269

Zespół Szkół w  Nowej Wsi,

Nowa Wieś nr 26a

TAK

TAK

7

Nowogrodziec, ulice: 1 Maja, Bolesławiecka, Ignacego Jana Paderewskiego,  Jana Heweliusza, Karola Szymanowskiego, Klasztorna, Morelowa, Nowogrodzka, Ogrodowa, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki, Wiśniowa, Witolda Lutosławskiego, Wrzosowa,

Adama Asnyka, Bukowa, Fryderyka Chopina, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Górników, Grabowa, Jodłowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka,

Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Miodowa, Parkowa, Podleśna, Stanisława Chomontowicza, Szpitalna, Wąska ,

Zabłocie

 

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,

ul. Sienkiewicza  nr 8

TAK

NIE

8

Nowogrodziec, ulice: Henryka Brodatego, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Adama Mickiewicza, Robotnicza, Różana, Strzelecka, Szkolna, Wesoła, 22 Lipca, Bolesława Chrobrego, Fabryczna, Garncarska, Kamienna, Kaolinowa, Leśna, Lubańska, Łąkowa, Ołdrzychowska, Juliusza Słowackiego, Zielona

Gminne Centrum Kultury i Sportu                      w Nowogrodźcu,

ul. Lubańska 42a

NIE

NIE

9

Nowogrodziec, ulice:

Młyńska, Polna,

Parzyce,

Budynek nr 63 w Parzycach

(były Ośrodek Kultury w Parzycach)

 

NIE

NIE

10

Wykroty , Zagajnik

 

Świetlica Wiejska w Wykrotach,

Wykroty, ul. 22 Lipca 27

NIE

NIE

11

Zebrzydowa, nr domów:

 1-259a, od 270 do końca

Świetlica Wiejska w Zebrzydowej, Zebrzydowa nr 52

TAK

NIE

12

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                     w Nowogrodźcu

ul. Cicha 4,

TAK

NIE

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w  godz. 700 -  2100.

 

W przypadku ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Nowogrodźca – zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Nowogrodźca do dnia 27 października 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek                o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Nowogrodźca do dnia 7 listopada 2014 r.

 

                                                                                                                        Burmistrz Nowogrodźca

 

                                                                                                                       (-) Robert Marek Relich[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE