PSU - listopad zd

Prace społecznie użyteczne - projekt realizowany w 2014 roku w Gminie Nowogrodziec pod nazwą „Pomożesz sobie, pomożesz środowisku".

Projekt jest instrumentem rynku pracy skierowanym do osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które korzystają jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne są wykonywane na terenie gminy Nowogrodziec w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Obecnie projekt jest realizowany w następujących miejscowościach:

Nowogrodziec - został uporządkowany cmentarz żołnierzy radzieckich, aktualnie jest porządkowany plac zabaw dla dzieci przy ulicy Mickiewicza i Kolejowej.

Gościszów – systematycznie porządkowane są przystanki autobusowe, park i teren przy kościele.

Zebrzydowa Stacyjna – wyczyszczono przydrożny rów i uporządkowano pobocze drogi za przejazdem kolejowym. Teraz odsłonięty chodnik pozwala pieszym bezpiecznie się przemieszczać.

Godzieszów – systematycznie prowadzone są prace porządkowe polegające na sprzątaniu poboczy drogi, miejsc przy LUDMERACH i parku.

W miejscowościach Wykroty i Gierałtów wykonywanie prac porządkowych zostało już zakończone.

28 listopada 2014 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu odbędzie się spotkanie władz gminy Nowogrodziec, przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu, uczestników prac społecznie użytecznych oraz pracowników MGOPS mające na celu podsumowanie realizowanego projektu.

PSU - listopad zdjęcia

MGOPS w Nowogrodźcu