Spotkania s pasjami zd

W ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Orange wraz z Biblioteką Miejską w Nowogrodźcu realizują projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów „Spotkania z pasjami", podczas którego seniorzy mają okazję spotkać się wirtualnie z osobami pełnymi pasji.

Gmina Nowogrodziec tworzy przyjazną przestrzeń, która umożliwi seniorom nawiązywanie nowych kontaktów, otwarcie się na innych ludzi. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie, by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w naszych seniorach chęci do dzielenia się z innymi swoją bogatą wiedzą, ogromnym i cennym doświadczeniem, pasją. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

Nasi seniorzy spotykają się z osobami pełnymi pasji. Są to zarówno osoby znane, które opowiadają o swoich zainteresowaniach, jak również osoby mniej znane, ale równie aktywnie spędzające czas wolny. Tematy spotkań dobierane są do konkretnego bohatera spotkania.

Spotkania dla seniorów odbywają się w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w czwartki o godzinie 11.00 od kwietnia do grudnia.

Zapraszamy serdecznie Seniorów do udziału w ciekawym projekcie, realizowanym w gminie Nowogrodziec!

pasje zdjęcia

Źródło: GCKiS w Nowogrodźcu