sesja zd I

W dniu 25 listopada w Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu odbyła się pierwsza uroczysta sesja inaugurująca VII kadencję Rady Miejskiej w Nowogrodźcu.

Rozpoczęła się ona od złożenia ślubowania przez Radnych Rady Miejskiej VII kadencji oraz Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

Jednym z najważniejszych punktów sesji był wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogrodźcu. I tak, w wyniku tajnego głosowania, na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej VII kadencji wybrana została Pani Antonina Szelechowicz, Wiceprzewodniczącym został Pan Arkadiusz Kosior.

Na zakończenie inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz podziękowała wszystkim za udział w sesji.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich życzył nowo wybranym radnym podejmowania trafnych decyzji, sukcesów oraz owocnej współpracy.

>>Fotorelacje z Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu<<