11

W dniach 16-17 kwietnia tego roku gminę Nowogrodziec odwiedzili przedstawiciele partnerskiej gminy Srbac (Bośnia i Hercegowina) - Miroslav Cetojevič oraz Bozo Ristič z rodziną. Goście przyjechali do Polski na zaproszenie Starosty Powiatu Bolesławieckiego Dariusza Kwaśniewskiego, by uczestniczyć w konferencji popularnonaukowej "Nasza polska Bośnia - od reemigracji do integracji. Historia, teraźniejszość, przyszłość".

W Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu naszych partnerów oficjalnie powitali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina Szelechowicz.

Gospodarz gminy Robert Relich, Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz, Radna Rady Miejskiej Barbara Sikora wraz z Gośćmi Mirosłavem Cetojevič i Bozo Ristič wzięli udział w konferencji, która odbyła się w Teatrze Starym w Bolesławcu.
Wśród przemawiających byli: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Bośni i Hercegowiny ksiądz Biskup Banjalučki dr Franjo Komarica, Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Sarajewie dr Andrzej Krawczyk, dr Gordana Durdev-Małkiewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego, Danijel Kovć ze Stowarzyszenia Polaków w Banja Luce, Adam Baniecki z Archiwum Państwowego we Wrocławiu i inni.

Ksiądz Biskup Banjalučki dr Franjo Komarica w swoim przemówieniu powiedział m.in.: „Największy i najbardziej uznany syn drogiego nam polskiego narodu i zarazem największy przyjaciel naszego kraju i Biskupstwa Banja Luki św. Jan Paweł II tak powiedział: "Wam jest kazane, żebyście otwierali nowe drogi braterstwa między ludźmi i w ten sposób – pogłębianiem prawa wzajemnego dawania i przyjmowania, samodarowania i akceptowania innego - budowali jedną jedyną ludzką rodzinę". Niech dobry Bóg błogosławi Wasze szlachetne przedsięwzięcia”.
Bardzo ciekawą prezentację przeprowadził Adam Baniecki z Archiwum Państwowego we Wrocławiu na temat osadnictwa Polaków z byłej Jugosławii w powiecie bolesławieckim w latach 1946-1947.

Gorące oklaski, płynące ze wzruszonych serc widzów, zebrał Miroslav Cetojevič, który opowiedział o trwającej już czwarty rok owocnej współpracy partnerskiej między gminami Srbac i Nowogrodziec. Pan Cetojevič podziękował gorąco za pomoc braterską nowogrodzian podczas wielkiej powodzi w maju ubiegłego roku, za osobiste zaangażowanie Burmistrza Roberta Relicha, za to, że „byliście z nami duszą i myślami, podtrzymywaliście nas, byliście z transportem tak niezbędnej dla nas pomocy humanitarnej. Nie mówię – nasi partnerzy, mówię - nasi bracia!” /z wystąpienia Pana Miroslava Cetojevič/. Równie gorącym i szczerym było wystąpienie Pana Bozo Ristič, który dzielił się swoimi wrażeniami i doświadczeniem współpracy z nowogrodzianami. Opowiedział, jaką ogromną pomoc otrzymał on wraz z rodziną w poszukiwaniu na terenie gmin powiatu bolesławieckiego swojej dalszej rodziny, korzeni, podkreślając osobistą pomoc i starania Gospodarza gminy Nowogrodziec Roberta Relicha. Podziękował również serdecznie za dobrą współpracę Przewodniczącej Rady Miejskiej Antoninie Szelechowicz.

Konfer. zdjecia

Przemówienie Księdza Biskupa Banjalučkiego dr Franjo Komarica:

dr Komarice1.1 bez nagłówka

dr Komarice2.2

dr Komarice3.3

dr Komarice4.4