ZAKAZ WYPALANIA TRAW zd

                                                                                                                                                                              

                                                                               Szanowni Mieszkańcy Gminy i  Miasta Nowogrodziec                                  

            Koniec lata, jak co roku wiąże się z tym, iż wiele osób przystępuje do wypalania łąk, pastwisk i nieużytków. Wypalanie traw i ściernisk prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym i jest przyczyną wielu pożarów. Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia, ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków. Trzeba pamiętać, że z uwagi na panującą suszę trawy palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

            Praktyka wypalania traw jest działaniem nielegalnym w myśl obowiązujących przepisów – art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

            Wspomnieć należy, iż rolnikowi, który nie przestrzega zakazu wypalania traw, grozi ograniczenie bądź cofnięcie dopłat bezpośrednich, gdyż ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze rolnej.

            Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to znaczne koszty, które wszyscy pokrywamy solidarnie. Ponadto strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.

            Apeluję do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec o zachowanie rozwagi i zaprzestanie wypalania traw i ściernisk. Chrońmy nasze życie, zdrowie, bezpieczeństwo i otoczenie.

                                                             

                                                                                                   Burmistrz Nowogrodźca                                                                                                 (-) Robert Relich

 Nowogrodziec, dnia 26 sierpnia 2015r.